Rättsområden

  • Avtals- och köprätt – köpeavtal, transportavtal, konsultavtal, finansiella avtal och samarbetsavtal
  • Försäkringsrätt – hemförsäkring, sjuk/olycksfallsförsäkring, ansvarsförsäkring och företagsförsäkring
  • Kommersiella tvister – köprättsliga tvister mellan näringsidkare och/eller privatpersoner
  • Personskaderätt – trafikskador, patientskador, läkemedelsskador, sjuk- och olycksfallsskador
  • Produktansvarsrätt – ersättning för person- och sakskada på grund av produkt med säkerhetsbrist
  • Skadeståndsrätt – personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada och kränkning
Skriv ut sidan Skriv ut sidan