Advokatfirman

Advokatfirman Ulf Jacobson AB biträder privatpersoner och företag i tvister med försäkringsbolag om rätt till försäkringsersättning.

Vi är specialiserade på personskador, men arbetar också med sakskador och med allmänna skadeståndsrättsliga frågor.

När tvist uppkommit kan ofta rättsskyddsförsäkringen tas i anspråk. Advokatfirman ansöker om den för dig.

Enklare juridisk rådgivning kan lämnas kostnadsfritt per telefon eller e-post. Vi talar engelska och spanska.

Skriv ut sidan Skriv ut sidan